GaleriaGalerie
Strona główna > Galeria
Wolsztyn, kościół pw. N.M.P. Niepokalanie Poczętej (Fara).
Restauracja organów firmy Gebrüder Walter.
Zleceniodawca:

Parafia Rzymsko-Katolicka  pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

Okres realizacji: Rozpoczęcie prac - czerwiec 2013
Charakterystyka instrumentu:

organy z 1879 roku, 25 IIM/Ped. (22 głosy labialne, 3 głosy językowe konstrukcji przelotowej) traktura grająca i rejestrowa mechaniczna, wiatrownice stożkowe.

 

 

Prace restauratorskie:

kompleksowe

 

 

Tabliczka budowniczego przed i po ukończeniu prac restauratorskich
Stół gry w trakcie prac restauratorskich
Stół gry po ukończeniu prac restauratorskich
Klawiatury w trakcie prac restauratorskich
Klawiatury po ukończeniu prac restauratorskich
Nowa klawiatura pedałowa
Miech po ukończeniu prac restauratorskich
Odrestaurowane dżwiczki stołu gry
Odrestaurowana tablica wałków skrętnych
Odrestaurowany miech wyrównawczy
Odrestaurowane wyciągi rejestrowe
Kondukty przed rozpoczęciem prac
Kondukty w trakcie prac restauratorskich
Kondukty po ukończeniu prac restauratorskich
Piszczałka prospektowa przed przystąpieniem do prac
Piszczałka prospektowa w trakcie prac restauratorskich
Naprawione piszczałki prospektowe po usunięciu warstwy lakieru
Prace restauratorskie przy piszczałkach prospektowych
Oryginalny podpis na piszczałce prospektowej
Odresteurowane piszczałki drewniane oczekujące na transport do kościoła
Odresteurowane piszczałki drewniane oczekujące na transport do kościoła
Instalacja odrestaurowanych konduktów prospektowych
Montaż traktury
Instalowanie odrestaurowanego stołu gry
Odrestaurowana wiatrownica drugiego manuału
odrestaurowane piszczałki prospektowe grające
Traktura łącząca stół gry z instrumentem
Abstrakty klawiatury pedałowej
Stół gry przygotowany do podłączenia klawiatury pedałowej
Odrestaurowane piszczałki w trakcie procesu intonacji

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013