HistoriaGeschichte
Strona główna > Historia

Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM Adam Olejnik powstał w 2000 roku. Początek działalności firmy związany jest z drobnymi pracami remontowymi. Jednak fascynacja budownictwem organowym minionych wieków, zachwyt nad dziełem dawnych mistrzów oraz wewnętrzna potrzeba kontynuacji wielowiekowej tradycji budownictwa organowego nadały charakterystyczny rys pracy Zakładu, skupiającej się przede wszystkim na rekonstrukcji, renowacji oraz kapitalnych remontach starych organów.

W 2006 r. Adam Olejnik - właściciel Zakładu zdecydował się na przeniesienie firmy z Tomaszowa pod Żaganiem na teren gminy Sulechów, gdyż stąd wywodzą się bogate tradycje organmistrzowskie. Sulechów, miasto na pograniczu śląsko-brandenburskim, było w XIX wieku siedzibą kilku organmistrzów. Najstarszym ze znanych był Johann Samuel Rothe, notowany w 1818 roku. Kolejnym był Ludwig Hartig (1790-1868), który w Sulechowie zamieszkał od około 1840 roku. Warsztat był czynny aż do śmierci Hartiga, który był jednym ze znaczniejszych kontynuatorów szkoły Englera, u którego naukę rozpoczął około 1808 roku. Wydaje się, że po jego śmierci warsztat przejął Carl Arendt notowany m.in. około roku 1880, który działał do początku XX wieku.

Choć Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM Adam Olejnik swymi korzeniami związany jest z Ziemią Lubuską to zakres działalności firmy nie ogranicza się jednak do obszaru wspomnianego regionu, lecz wykracza daleko poza jego granice – wszędzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba przywrócenia starych organów do ich dawnej świetności oraz użytku, zarówno liturgicznego, jak i koncertowego. Przy udziale zakładu Adama Olejnika zrealizowano szereg takich projektów:

 

 Zakład Orgnmistrzowski ARS ORGANUM deklaruje także pełne poparcie dla projektów propagujących muzkę organową. Dlatego też mamy nadzieję, iż na terenie województwa lubuskiego powstanie niepowtarzalny i jedyny w skali kraju, a nawet Europy, szlak organowy pn. Śladami Wielkich Budowniczych Organów.    

 

I etap restauracji organów [foto: www.krzyz.parafia.info.pl]

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego