GaleriaGalerie
Strona główna > Galeria
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy emporze i prospekcie organowym w kościele p.w. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej
Zleceniodawca:

Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki GOREK RESTAURO S.C.

ul. Ruskowy Bród 79a

03-289 Warszawa

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej

Okres realizacji: 20 kwietnia 2010 - 19 czerwca 2010
Charakterystyka instrumentu:

Przez dwa miesiące trwały prace nad prospektem organowym do kościoła pw. Stanisława BM. w Niedźwiadnej. 

Zakład Organmistrzowski był podwykonawcą w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.

Prace restauratorskie:
Kościół pw. Stanisława BM w Niedźwiadnej
Obróbka materialu drewnianego
Przygotowanie piszczałek prospektowych
Konstrukcja prospektu
Montaż prospektu w kościele
Prospekt organowy
Prospekt organowy
Prospekt organowy
Prospekt organowy

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013