GaleriaGalerie
Strona główna > Galeria
Restauracja i konserwacja organów G. Heinzego z 1912 r. w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubsku
Zleceniodawca:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubsku

ul. Kościuszki 18

68-300 Lubsko

Ks. Proboszcz - Marian Bumbul

Okres realizacji: 2005-2009
Charakterystyka instrumentu:

Organy kościoła Nawiedzenia najświętszej Marii Panny w Lubsku powstały w 1912 roku w firmie organmistrzowskiej Gustava Heinzego z Żar jako 52 dzieło tego przedsiębiorstwa (vide tabliczka na stole gry o treści: „G.Heinze Orgelbaumeister Sorau opus 52”).

 

Instrument posiada niepowtarzalne walory brzmieniowe. Jest ciekawym i niepowtarzalnym przykładem założeń późnoromantycznego budownictwa organowego. Do naszych czasów przetrwał w swych pełnych wzorach, zgodnie z estetyka brzmieniową, jaka panowała na początku XX wieku. Jest jedynym trzymanuałowym dziełem Heinzego, jaki zachował się na terenie Ziemi Lubuskiej w oryginalnej koncepcji jego twórcy, bez braków piszczałkowych i ingerencji związanej z przebudową.

Jest to instrument trzymanuałowy, z wiatrownicami stożkowymi (Kegellade), trakturą grającą i rejestrową pneumatyczną systemu rurkowego.

Prospekt organowy - środkowa trzywieżowa część w stylu późnobarokowym pochodzi z 1795 roku z organów Johanna (?) Methnera z Nowego Miasteczka ufundowanych przez lubskiego aptekarza Johanna Kaspra Sternberga. Boczne skrzydła pochodzą z 1912 roku z czasów budowy organów przez firmę Gustava Heinzego.

 

Dyspozycja:

Nazwy głosów i innych rejestrów podano według oryginalnej pisowni na przełącznikach rejestrowych (manubriach).

MANUAŁ I

 

Posiada 10 głosów

skala C – g 3

1.     Principal 16’

2.     Principal 8’

3.     Gambe 8’

4.     Hohlflöte 8’

5.     Gemshorn 8’

6.     Octave 4’

7.     Spitzflöte 4’

8.     Mixtur 3 – 4 fach

9.     Cornett 2 –3 fach

10.  Trompete 8’

MANUAŁ II

 

Posiada 9 głosów

skala C – g 3

1.     Bordun 16’

2.     Flöten Principal 8’

3.     Gedackt 8’

4.     Zartflöte 8’

5.     Salicional 8’

6.     Schalmei 8’

7.     Flaut travers 4’

8.     Violine 4’

9.     Progress harm. 2 – 3 fach

MANUAŁ III

 

Posiada 10 głosów

skala C – g 3

1.     Lieblich Gedackt 16’

2.     Geigen Principal 8’

3.     Conzertflöte 8’

4.     Viola d’amour 8’

5.     Vox celestis 8’

6.     Aeoline 8’

7.     Kernflöte 4’

8.     Fugara 4’

9.     Picollo 2’

10.   Oboe 8’

11.   Calkant

12.   Vacat

PEDAŁ

 

Posiada 8 głosów

 

skala C – f 1

1.       Echobaß 16’

2.       Harmonikabaß 16’

3.       Subbaß 16’

4.       Violon 16’

5.       Principalbaß 16’

6.       Violon-Cello 8’

7.       Octavbaß 8’

8.       Poßaune 16’

9.      Vacat

KOPPELN (łączniki)

-        Manual-Koppel II zu I

-        Manual-Koppel III zu I

-        Manual-Koppel III zu II

-        Superoctav-Koppel II zu I

-        Suboctav-Koppel III zu I

-        Pedal-Koppel I M

-        Pedal-Koppel II M

-        Pedal-Koppel III M
STAŁE KOMBINACJE

-        Piano

-        Mezzofotre

-        Forte

-        Fortissimo

-        Tutti

-        Auslöser

NEBENZÜGE

-        Feststehendes Pedal im II M. Auslöser

-        Frei Kombination I, Auslöser

-        Frei Kombination II, Auslöser

-        Handregister ab (wyłącznik registrów),

-        Rohlwerke Auslöser (wyłącznik głosów językowych),

-        Rollschweller (wałek crescoendowy)

-        Joalusieschweller für II M (żaluzja Manuału II)

 -       Joalusieschweller für III M (żaluzja Manuału III)

 

Prace restauratorskie:

 

Najważniejszym celem prac restauracyjno-konserwatorskich było przywrócenie dawnej świetności organów z zamiarem przeznaczenia ich do obsługi koncertowej i liturgicznej, wraz z zachowaniem wszelkich sprawnych jego elementów konstrukcyjnych. Cel ten został osiągnięty poprzez:

  • konserwację i naprawę istniejących podzespołów,
  • wymianę części zużytych i zniszczonych lub ich właściwą regenerację.

Dodatkowym aspektem prac restauratorskich była konieczność zachowania wysokiej estetyki organów, tak by instrument zachwycał nie tylko brzmieniem, ale również wyglądem. Ze względu na wartość historyczną organów, ich struktura pozostała nienaruszona. Wszelkie prace wykonano wzorując się na epoce  powstania instrumentu,, stosując odpowiednie materiały i technologie.

 

Całe zadanie podzielono na trzy etapy, ze względu na:

  • konieczność dostosowania się do możliwości finansowych parafii i instytucji wspomagających przedsięwzięcie,
  • możliwość urealnienia harmonogramu prac oraz podania dokładnych granic czasowych realizacji zlecenia,
  • umożliwienie kontynuacji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, który co roku odbywa się w lubskim kościele parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniszczone przełączniki rejestrów
Odrestaurowany stół gry
Kontuar - porównanie
Klawiatura pedałowa
Oskórowanie miecha

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013