GaleriaGalerie
Strona główna > Galeria
Restauracja organów W. Sauera z 1900 r. w kościele p.w. św. Kazimierza w Łochowie
Zleceniodawca:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. św. Kazimierza

w Łochowie

 

woj. kujawsko-pomorskie

Okres realizacji: 11.2008-05.2009
Charakterystyka instrumentu:

Organy łochowskie  powstały w znanym i cenionym Zakładzie Budowy Organów Wilhelma Sauera z Frankfurtu nad Odrą w 1900 roku, jako 817 dzieło tej firmy. Instrument został wykonany bardzo starannie, z kosztownych i trwałych materiałów, o czym świadczy fakt, iż do dnia dzisiejszego poszczególne podzespoły instrumentu zachowały się w bardzo dobrym stanie, pomimo nieprzeprowadzania wcześniej prac remontowych.

Zachowana materia elementów konstrukcyjnych jest oryginalna. jednak zaistniała niepodważalna konieczność zrekonstruowania elementów zdekompletowanych, zdewastowanych czy też uszkodzonych. Zastany stan instrumentu - po przeszło stuletniej „służbie”- wymagał podjęcia zdecydowanych działań mających na celu przywrócenie mu pierwotnego blasku i piękna, poprzez solidnie wykonane prace restauratorskie, renowacyjne i rekonstrukcyjne

Jest to instrument z jednym manuałem i pedałem, wiatrownicami stożkowymi i pneumatyczną trakturą grającą i rejestrową typu rurkowego. Posiada 9 głosów.

 

Dyspozycja:

 

Manuał (Hauptwerk)

skala C-f 3

54 tony

1.    Bordun 16’                     

2.    Principal 8’                     

3.    Salicional 8’

4.    Gedackt 8’

5.    Rohrflöte 4’

6.    Octave 4’

7.    Rauschquinte 22/3’und 2’

Pedał, skala C-d1

27 tonów

1.    Subbass  16’                         

2.    Violon 8

Urządzenia pomocnicze

(Nebenzüge)

1.     Łączniki: Pedalkoppel

2.     Stałe kombinacje: Tutti

3.     Calcanten ruf

 

 

Prace restauratorskie:

 

Piszczałki poszczególnych głosów:

 1. wystawienie piszczałek z wnętrza instrumentu,
 2. staranne oczyszczenie wszystkich piszczałek,
 3. naprawa piszczałek metalowych (prostowanie, formowanie, lutowanie i inne niezbędne prace),
 4. uzupełnienie piszczałek ze stopu organowego w następujących głosach: Bourdon 16’(7 sztuk), Principal 8’ (5 sztuk), Gedackt 8’ (10 sztuk), Salicional 8’ (3 sztuki), Rohrflöte 4’( 8 sztuk), Octave 4’ (5 sztuk), Quinte 22/3’ (9 sztuk), Octave 2’ (11 sztuk ). Wszystkie rekonstruowane piszczałki (63 sztuki) wykonano w stylu oryginalnie zachowanych. Menzury opracowano na podstawie pomiarów piszczałek zachowanych w poszczególnych głosach,
 5. konserwacja piszczałek drewnianych (impregnacja przeciw szkodnikom drewna, udrożnienie szpuntów-dekli, w przypadku wystąpienia nieszczelności - nowe oskórowanie, udrożnienie dostroików, wymiana części zniszczonych przez szkodniki drewna itp.),
 6. intonacja poszczególnych głosów na urządzeniach warsztatowych, 
 7. wstawienie poszczególnych głosów do instrumentu i kolejna intonacja,
 8. strojenie poszczególnych głosów z zachowaniem wzorca strojeniowego i wzorca ciśnienia.

 

 

 Zasilanie powietrzne:

 

 1. staranne oczyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne miechów,
 2. zdjęcie starego oskórowania z drewnianych elementów konstrukcyjnych miechów,
 3. impregnacja drewnianych elementów konstrukcyjnych miechów środkiem przeciw szkodnikom drewna,
 4. wewnętrzne uszczelnienie miechów skórą i klejem kostno-skórnym,
 5. wykonanie nowych ścięgien zawiasów z garbowanych jelit zwierzęcych,
 6. nowe oskórowanie fałdów i rogów miechów dwoma warstwami skóry miechowej koziej i owczej,
 7. oklejenie miechów papierem wykończeniowym w kolorze niebieskim (odcień najbardziej zbliżony do oryginalnego),
 8. staranne oczyszczenie kanałów powietrznych, impregnacja przeciw szkodnikom drewna, uszczelnienie, oklejenie kanałów powietrznych papierem wykończeniowym w kolorze niebieskim,
 9. wykonanie nowej skrzynki regulującej dopływ powietrza z wentylatora do miechów wraz z wentylem dławiącym,
 10. wykonanie nowej dźwiękoszczelnej obudowy wentylatora wraz z wentylem chłodzącym,
 11. montaż nowego wentylatora w pomieszczeniu za organami,
 12. zamontowanie kanału zasysającego powietrze z wnętrza kościoła w celu zapewnienia organom dopływu powietrza o temperaturze i wilgotności identycznej z tym jakie je otacza,
 13. ustalenie właściwego ciśnienia powietrza.

 

Stół gry:

 1. demontaż urządzeń stołu gry i transport do warsztatu,
 2. staranne oczyszczenie wszystkich urządzeń stołu gry i impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna,
 3. oczyszczenie okładzin celuloidowych na klawiszach diatonicznych,
 4. oczyszczenie hebanowych nakładek na klawiszach chromatycznych, nałożenie politury szelakowej,
 5. kaszmirowanie otworów gniazd szpilek prowadzących klawisze manuałowe w celu likwidacji luzu bocznego,
 6. założenie nowych filców tłumiących pracę klawiszy manuałowych,
 7. prace restauratorskie przy klawiaturze pedałowej: oczyszczenie, impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna, nowe nakładki z drewna dębowego na klawiszach diatonicznych, nowe nakładki z drewna dębowego i z czarnego dębu na klawiszach chromatycznych, lakierowanie lakierem matowym, nowe filce tłumiące,
 8. wykonanie nowej ławy dla grającego z drewna dębowego zgodnie z wzorem starej zniszczonej przez szkodniki drewna (kopia w stylu „Sauer”),
 9. odnowienie obudowy stołu gry (zdjęcie olejnej farby, bejcowanie w kolorystyce zachowanej pod olejną farbą, zabezpieczenie politurą szelakową w wersji malowanej),
 10. naprawa zamków, dorobienie stylizowanych kluczy do zachowanych zamków,
 11. demontaż urządzeń sterujących trakturą grająca i rejestrową znajdujących się we wnętrzu stołu gry, ich staranne oczyszczenie, impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna, wymiana części drewnianych znacznie zniszczonych przez szkodniki drewna, uszczelnienie, oczyszczenie, wymiana zaśniedziałych mosiężnych drutów prowadzących wentyle, nowe mieszki i nowe oskórowania wentyli sterujących trakturą grającą i rejestrową,
 12. odnowienie politury szelakowej  na wewnętrznej, meblowej stronie stołu gry,
 13. rekonstrukcja pulpitu do nut,
 14. oświetlenie klawiatury pedałowej oraz pulpitu do nut.

 

 

Wiatrownice:

 1. demontaż podzespołów  wiatrownic poszczególnych sekcji i  transport do warsztatu,
 2. staranne oczyszczenie wszystkich urządzeń wiatrownic,
 3. impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna,
 4. oczyszczenie wnętrza wiatrownic,
 5. oczyszczenie oskórowania wentyli stożkowych,
 6. uszczelnienie skórą i właściwego rodzaju klejem,
 7. nowe uszczelki i papier po klocami piszczałkowymi,
 8. oczyszczenie, prostowanie i pomalowanie cynkowych konduktów zasilających piszczałki prospektowe,

 

 

Traktura grająca i rejestrowa:

 1. demontaż traktury systemu rurkowego,
 2. staranne oczyszczenie,
 3. impregnacja drewnianych urządzeń traktury grającej i rejestrowej środkiem przeciw szkodnikom drewna,
 4. wykonanie 650 sztuk nowych membran na listwach tonowych i przekaźnikach ze skóry szpaltowej białej (sposób wykonania i wymiary identyczne jak stare oryginalnie zachowane).
 5. częściowa wymiana mosiężnych drutów prowadzących wentyle,
 6. oczyszczenie, uszczelnienie urządzeń aparatów rejestrowych,
 7. nowe oskórowanie mieszków klinowych urządzeń aparatów  rejestrowych,
 8. kontrola zaworów stożkowych, drewnianych nakrętek regulacyjnych, filców, oskórowania,
 9. oczyszczenie ołowianych rurek 
 10. montaż systemu traktury rurkowej,
 11. regulacja traktury grającej i rejestrowej,

 

 

Piszczałki prospektowe:

 1. demontaż piszczałek prospektowych,
 2. wykonanie pomiarów menzuracyjnych,
 3. rekonstrukcja 29 sztuk piszczałek prospektowych ze stopu organowego 75% (stop cyny z ołowiem w proporcji 75% cyna , 25% ołów) - Octave 4’ (12 sztuk) skala od C do H, Principal 8’ (17 sztuk) skala od A do cs1; labia okrągłe nalutowane,
 4. intonacja piszczałek prospektowych na urządzeniach warsztatowych (stół intonierski),
 5. wstawienie intonacja i strojenie.

 

Obudowa, szafa organowa

 1. staranne oczyszczenie szafy organowej zewnętrznej i wewnętrznej stron,
 2. impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna,
 3. uzupełnienie brakujących drewnianych elementów konstrukcyjnych,
 4. odnowienie obudowy stołu gry (zdjęcie olejnej farby, bejcowanie w kolorystyce zachowanej pod olejną farbą, zabezpieczenie politurą szelakową w wersji malowanej),
 5. pomalowanie ścian wnęki przyległej do szafy organowej;
 6. oczyszczenie i impregnacja środkiem przeciw szkodnikom drewna podłogi pod organami;
 7. naprawa zamków, dorobienie stylizowanych kluczy do zachowanych zamków

17 listopada 2009 organy łochowskie zostały poświęcone przez biskupa Jana Tyrawę. Notka prasowa o tym wydarzeniu znajduje się TUTAJ

Odrestaurowany prospekt organowy
Widok z wnętrza instrumentu na piszczałki drewniane
Piszczałki drewniane i miech
Traktura
Efekt prac restauratorskich przy szafie organowej

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013