PracowniaWerkstatt
Strona główna > Pracownia

Zespół i sprzęt - najważniejsze zasoby

 

 

Pracownia organmistrzowska w Głoguszu rozpoczęła działalność w 2006 roku, po przeniesieniu siedziby firmy z Tomaszowa koło Żagania. To, co kiedyś było zaniedbanym strychem, dziś stanowi profesjonalne zaplecze warsztatowe, umożliwiające kompleksową restaurację organów piszczałkowych, a także budowę nowych instrumentów. Mogą tu powstawać zarówno małe pozytywy, jak i wielogłosowe instrumenty.

 

 

Lata 2007-2008 to okres intensywnej adaptacji poddasza na cele warsztatowe. Obecnie na powierzchni 400 m2 mieści się  warsztat stolarski oraz intonatorownia.

 

 

Jedną z głównych dewiz właściciela Zakładu jest inwestowanie w kapitał ludzki oraz sprzęt, dzięki czemu mogą zostać tu zrealizowane cenne koncepcje restauracji zabytków – z jednej strony w ogromnym poszanowaniu historycznej materii, z drugiej zaś – przy zastosowaniu technologii i metod gwarantujących wysoką jakość dzieła.

 

 

 

początki prac rozbiórkowych
stan poddasza na początku 2007

Warsztat stolarski

Warsztat stolarski został wyposażony w nowoczesne maszyny i sprzęt do obróbki drewna – także dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. 

 

 

widok na warsztat - pierwsze piętro
warsztat stolarski
starsze maszyny do obróbki drewna
maszyny do obróbki drewna

Intonatorownia

 

Niezbędnym elementem warsztatu organmistrzowskiego oferującego pełen zakres usług związanych z budownictwem organowym jest intonatorownia.

 

Jest to pomieszczenie przystosowanie do prac intonierskich, czyli kształtowania  natężenia i barwy dźwięku poszczególnych piszczałek i całych głosów organowych, w celu uzyskania wyrównanego brzmienia piszczałek w obrębie jednego głosu. Intonacja zapewnia każdemu z głosów charakterystyczne, indywidualne brzmienie.

 


W procesie intonowania niezwykle ważne są umiejętności osoby intonującej – oprócz wiedzy z zakresu budownictwa organowego, konstrukcji piszczałek i menzuracji, niezwykle ważne jest dysponowanie słuchem – niekoniecznie absolutnym, raczej relatywnym.

 

Intonacja odbywa się na tzw. stole intonierskim, często przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu cyfrowego wspomagającego cały proces.

 

W ARS ORGANUM intonowaniem oraz strojeniem zajmują się Adam Olejnik – właściciel oraz Sebastian Tomczyk – zaprzyjaźniony organista z zacięciem organmistrzowskim.

 

Intonatorownia
Prace intonierskie
Stół intonierski
Intonowanie piszczałek drewnianych

Piszczałkarnia

 

Rok 2009 to czas powstania piszczałkarni – budynku, w którym wykonywane są kompleksowe prace przy piszczałkach metalowych.

 

piszczałki metalowe z Podlegórza
proces lutowania piszczałki
piszczałka w trakcie lutowania
 

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego