GaleriaGalerie
Strona główna > Galeria
Świebodzin, prace konserwatorskie zasilania powietrznego zabytkowych organów Wilhelma Sauera z 1900 r. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Zleceniodawca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie
Park Chopina 4
66-200 Świebodzin
Ks. Proboszcz Zbigniew Matwiejów

Okres realizacji: 2011 r.
Charakterystyka instrumentu:

Organy kościoła pw. NMP Królowej Polski w Świebodzinie powstały w 1900 r. w Zakładzie Budowy Organów Wilhelma Sauera we Frankfurcie nad Odrą.

Instrument z trzema manuałami i pedałem, 42-głosowy. Wiatrownice stożkowe. Pneumatyczna traktura grająca i rejestrowa typu rurkowego. Szafa organowa w stylu neogotyckim z okresu budowy instrumentu.

 

Dyspozycja:
Obecna dyspozycja z nazewnictwem w języku polskim pochodzi z okresu prac remontowych przeprowadzonych w 1989 r.

 

 

Manuał I

skala C-g 3, 56 tonów

1. Pryncypał 16’

2. Pryncypał 8’

3. Gemshorn 8’

4. Hohlflet 8’

5. Bordon 8’

6. Oktawa 4’

7. Portunal 4’

8. Kwinta 2⅔’

9. Oktawa 2’

10. Kornet 3-4 x

11. Mixtura 4 x

12. Bombard 16’

13. Trompet 8’

Manuał II

skala C-g 3, 56 tonów

1. Bordon 16’

2. Pryncypał 8’

3. Flet otwarty 8’

4. Flet kryty 8’

5. Salicet 8’

6. Kwintadena 8’

7. Oktawa 4’

8. Pikolo 2’

9. Progresjon 3x

10. Obój 8’

Manuał III

skala C-g 3, 56 tonów

1. Liblich gedackt 16‘

2. Prync. Amabile 8‘

3. Szpicflet 8‘

4. Blokflet 8‘

5. Aeoline 8‘

6. Vox celestis 8‘

7. Salicet 8'

8. Tercja 1 3/5‘

9. Trawers flet 4‘

Pedał, skala C-f1,

30 tonów 

1. Kontrabas 32’

2. Prync-bas 16’

3. Violonbas 16’

4. Subbas 16’

5. Oktawbas 8’

6. Violonbas 8’

7. Fletbas 8’

8. Chorałbas 4’

9. Puzon 16’

10. Trompet 8’

Urządzenia pomocnicze  

1. Łączniki: II/I, III/I, III/II, I/Ped., II/Ped., III/Ped.

2. Dwie wolne kombinacje.

3. Wałek crescendowy.

4. Stałe kombinacje: Tutti.

5. Wyłącznik głosów językowych

6. Wyłącznik wałka crescenda

 

 


Organy posiadają dwa  miechy magazynowe o konstrukcji wielofałdowej o wymiarach 175x300 cm ustawione jeden nad drugim (piętrowo) we wnętrzu szafy organowej pod wiatrownicami sekcji II i III manuału. Miechy te posiadają również - umieszczone w dolnej płycie - dwa miechy klinowe połączone ze sobą w dwusekcyjną parę złączoną dźwignią, spełniającą funkcję nożnego podawania powietrza do tzw. kalikowania.

Prace restauratorskie:

W ramach przeprowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich starannie oczyszczono powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną fałdowego miecha magazynowego wraz z jego klinowym podawaczem. Częściowo zdjęto z nich stare oskórowanie (jedna warstwa). Zaimpregnowano drewniane elementy konstrukcyjne miecha środkiem przeciw szkodnikom drewna. Wzmocniono ścięgna zawiasów garbowanymi jelitami zwierzęcymi. Na nowo oskórowano fałdy i rogi miecha warstwą skóry miechowej koziej i owczej garbowanej bezchromowo. Drewniane elementy konstrukcyjne miecha i jego podawacza oklejono papierem uszczelniająco-wykończeniowym. W celu umożliwienia kalikowania, wykonano skrzynkę regulującą dopływ powietrza z wentylatora do miecha, w tym także wykonano dźwiękoszczelną obudowę wentylatora oraz zamontowano nowy wentylator. Starannie oczyszczono kanały powietrzne. Te, których stan techniczny uniemożliwiał dalsze wykorzystanie, zostały wykonane na nowo. Na zakończenie wyregulowano ciśnienie w organach.

Prace konserwatorsko-restauratorskie przebiegały bez komplikacji i niespodzianek. Przed ich rozpoczęciem sporządzono kompleksową dokumentację techniczną ze szczegółowym zakresem prac. Kolejne etapy pracy przy tym niezwykłym instrumencie przed nami.

fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski
fot. Łukasz Ziółkowski

Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013