NewsNews

Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

2012-10-11 23:02

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego

 

 

W dniu 13 października 2012r. w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku odbędzie się inauguracja nowego szlaku turystyczno-kulturowego wraz z prezentacją informatora turystycznego. Szlak poświęcony jest organom piszczałkowym znajdującym się w kościołach województwa lubuskiego.

 

Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina, Zakładu Organmistrzowskiego „Ars Organum”, Towarzystwa Muzycznego „Cantus Polonicus” oraz parafii pw. Stanisława Biskupa w Łęgowie Sulechowskim.

 

Lubuski Szlak Organowy to niecodzienna oferta podróży skierowana do osób pragnących poznać interesującą historię Ziemi Lubuskiej, szczególnie w zakresie materialnej kultury jej przodków oraz wspaniałych dzieł sztuki organmistrzowskiej.

 

PROGRAM

 

16.30   Inauguracja - Ks. Olgierd Banaś proboszcz kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku

 

16.35   Wystąpienia:

Lubuski Szlak Organowy szansą wzmocnienia potencjału turystycznego i kulturowego regionu” - Tomasz Furtak Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina

Zabytki na nowo odkryte. Wędrówka przez Lubuski Szlak Organowy” – Adam Olejnik, organmistrz dyplomowany, Zakład Organmistrzowski „Ars Organum”

Śladami wielkich budowniczych organów” – Wolfgang J. Brylla, organolog

 

17.45   Koncert wokalno-organowy - Polski Chór Kameralny „Cantus Polonicus”

Johann Ludwig Bach (1677-1731)
- Unsere Trübsal
- Das ist meine Freude

Heinrich Schütz (1585-1672)
- Ich bin eine rufende Stimme, SWV 383
- Ich hebe meine Augen, SWV 31

Dyrygent – Bartosz Michałowski
Organy – Bartłomiej Stankowiak
Wiolonczela Barokowa – Tomasz Lisiecki
Teorba – Henryk Kasperczak

 

18.15    Prezentacja informatora turystycznego o Lubuskim Szlaku Organowym

- rozmowy z autorem informatora
- wystawa fotograficzna poświęcona organom Ludwiga Hartiga
- zwiedzanie organów Ludwiga Hartiga z 1822 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku

 

18.45    Zakończenie

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informator turystyczny pt. „Lubuski Szlak Organowy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informator opracowany przez Adama Olejnika, Sebastiana Tomczyka

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Symfonia organowa

października 2012 r.

6 października 2012 r. w Nowej Soli odbył się koncert na zabytkowych organach Ludwiga Hartiga z 1838 r.