NewsNews

Podpisanie umowy na restaurację organów w kościele w Chełmcach

2009-06-26 15:20

Prace demontażowe

Demontaż traktury

Kolejny projekt Zakładu Organmistrzowskiego - restauracja organów w kościele w Chełmcach będzie realizowany we współpracy z firmą organmistrzowską Andrzeja Sutowicza.

Pozwoli to przede wszytkim na skrócenie czasu restauracji organów, a dla firm organmistrzowskich będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wspólnego rozwiązywania problemów restauratorskich.Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego