NewsNews

Oficjalne zakończenie prac w Podlegórzu

2010-10-30 20:02
Autor: dd

Zakończenie prac restauratorskich pn. „Polsko-Niemieckie centrum Spotkań we wsi Podlegórz – renowacja organów Wilhelma Sauera”

Prospekt organowy w Podlegórzu

29 październka 2010 w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie nastąpił oficjalny odbiór prac restauratorsko-konserwatorskich przy organach Wilhelma Sauera z 1901 roku.

Odbioru prac dokonali - po oględzinach instrumentu w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu - gospodarz zabytku - ksiądz Proboszcz Sławomir Kukla oraz przedstwiciele UG w Trzebiechowie - wójt Stanisław Drobek, inspektor  Maciej Dach, skarbnik - Teresa Klimas oraz sekretarz - Zenon Rychły. Przy odbiorze obecny był także inspektor nadzoru inwestorskiego Ryszard Teterycz.

Szerzej o inwestycji TUTAJLubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego