NewsNews

Ocena stanu technicznego organów braci Dinse w Rokitnie

2009-11-15 18:18

Badania konserwatorskie organów piszczałkowych w Bazylice mniejszej

Materiał piszczałkowy - stan obecny

Na prośbę wicekustosza Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie - ks. Józefa Tomiaka w listopadzie 2009 przeprowadzono badania dotyczące historii i stanu zachowania organów piszczałkowych znajdujących się w Bazylice mniejszej w Rokitnie. 

 

19-głosowy instrument powstał w pracowni braci Dinse w 1861 roku. Organy kościoła w Rokitnie stanowią jedne z większych - pod względem ilości głosów - instrumentów budowanych przez firmę Dinse, które zachowały się na terenie województwa lubuskiego. Pochodzą z wczesnego okresu romantycznego budownictwa organowego.

 

Obecnie stan opisywanego obiektu nie przedstawia wartości, do jakich pierwotnie był powołany, o czym świadczy fakt, iż nie jest on użytkowany, a jego destrukcja jest procesem  nasilającym się. Jednakże kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie pozwolą na przywrócenie organom możliwości oczarowywania wiernych swym pięknym brzmieniem.

 

Dokumentacja została stworzona na potrzeby aplikowania o środki Ministra Kultury w Ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo Kulturowe"Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego