NewsNews

Echa konferencji w Siedlcach

2012-03-14 13:45

List Biskupa Siedleckiego, który otrzymaliśmy w lutym br.

 

Otrzymana w ostatnim czasie korespondencja od JE Biskupa Siedleckiego, Zbigniewa Kiernikowskiego, podsumowująca IV Międzynarodowe Spotkania Organowe - Mazowsze 2011, stała się pretekstem do wspomnień i okazją do zaprezentowania Państwu naszego skromnego wkładu w organizację tego przedsięwzięcia. 

 

Nieprzypadkowo w roku 2011 miejscem organizacji imprezy wybrane zostały Siedlce, bowiem znajduje się tu unikatowy instrument wybudowany przez Joachima Wagnera w latach 1744-45, który w ostatnich latach został poddany kompleksowym pracom konserwatorskim i organmistrzowskim, aby od grudnia 2010 r. być prezentowany szerokiej publiczności w siedzibie Biskupa Siedleckiego.

 

Czwarte Spotkania… były wielowątkowe - jak podaje na swej stronie internetowej organizator wydarzenia - Stowarzyszenie Pro Musica Organa. Znalazł w nich coś dla siebie każdy słuchacz muzyki organowej, miłośnik organów, organolog, a także adept sztuki organowej. Podczas pierwszych czterech grudniowych dni zeszłego roku w Pałacu Ogińskich – siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Siedlcach odbyły się trzy sesje konferencji naukowych, podczas których organolodzy, głównie z Polski i Niemiec, omawiali kwestie transgraniczności sztuki organmistrzowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem głównego tematu obrad: Joachima Wagnera – barokowego organmistrza współczesnego pogranicza Polski i Niemiec.

 

Jednym z prelegentów był właściciel Zakładu Organmistrzowskiego, Adam Olejnik, który wygłosił referat pt. "Samuel Ludwig Hartig – organmistrz polsko-niemieckiego pogranicza".

 

Autor referatu przybliżył postać Hartiga - jednego z najlepszych uczniów Johanna Gottlieba Englera, utalentowanego organmistrza, umiejętnie łączącego w swej twórczości dwie epoki brzmieniowe w budownictwie organowym. Celem referatu było zapoznanie słuchaczy z dorobkiem lubuskiego organmistrza oraz prezentacja wybranych dzieł, na przykładzie których zobrazowana została wysoka jakość oraz wyjątkowy pietyzm, charakteryzujące twórczość Hartiga. Na koniec, wraz z autorem referatu, słuchacze powędrowali po mapie tworzonego obecnie przez Ars Organum, jedynego w kraju Lubuskiego Szlaku Organowego, w ramach którego jedna z gałęzi poświęcona jest organom bohatera artykułu.

 

Wymiennie z sesjami konferencji odbywały się warsztaty muzyki organowej poświęcone tej części literatury, którą na organach Wagnera można wykonać najlepiej – manuałową muzykę dojrzałego i schyłkowego baroku oraz klasycyzmu, według dowolnego wyboru uczestników. Utwory niemieckich i polskich kompozytorów z tego czasu omówione zostały przy organach i zaproszonym gościnnie klawesynie przez dwóch znakomitych profesorów: Wolfganga Zerera (Hamburg) i Marka Toporowskiego (Warszawa-Katowice).

 

Pomiędzy warsztatami i sesjami konferencji można było uczestniczyć w wycieczkach organowych, podczas których odwiedziliśmy należące do Diecezji Siedleckiej miejscowości we wschodniej części Mazowsza. Znajdujące się w nich organy o różnorodnym czasie powstania i stylistyce, zostały przestawione w formie prelekcji i muzycznych prezentacji.

 

Pozostające w naszej życzliwej pamięci wspomnienia z zeszłorocznych Międzynarodowych Spotkań Organowym, które ożyły za sprawą Listu Biskupa Siedleckiego, skłaniają nas do złożenia Organizatorom po raz kolejny serdecznych podziękowań za zaproszenie nas do uczestnictwa w tym inspirującym wydarzeniu oraz wspaniałą gościnę. Szczególne słowa uznania i sympatii kierujemy do Pani dr Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy, której podziwu godne zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do powodzenia tego niezwykłego, zorganizowanego na najwyższym europejskim poziomie przedsięwzięcia. JE Biskupowi Siedleckiemu, Zbigniewowi Kiernikowskiemu pragniemy złożyć gorące podziękowania "Bóg zapłać!" za opiekę duchową oraz niezwykłe zrozumienie i troskę o bogactwo kulturowe, jakim są organy wschodniego Mazowsza.Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego