NewsNews

Restauracja organów w kościele pw. Św. Kazimierza w Łochowie

2008-08-01 15:52

Rozpoczynamy prace restauracyjne przy organach Wilhelma Sauera w kościele pw. Św. Kazimierza w Łochowie. Jest to 817 dzieło tego budowniczego organów. Posiada jeden manuał i pedał.

Jest to instrument dziewięciogłosowy o pneumatycznej trakturze grającej i rejestrowej.

Przewidywany termin ukończenia prac I etapu – marzec 2009.Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego