NewsNews

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

2010-02-27 08:47
Autor: Dominika Dziubińska

Prace przy grubiarce

 

26 lutego 2010 roku Zakład Organmistrzowski ARS ORGANUM zakończył rzeczową realizację projektu pn. Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego w 47% wartości wydatków kwalifikowalnych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W wyniku realizacji projektu baza warsztatowa Zakładu została wzbogacona o następujące środki trwałe:

  1. Grubiarka - służy do zestrugiwania warstwy drewna z jednej strony elementu w celu uzyskania określonej grubości i odpowiedniej gładkości powierzchni
  2. Wyrówniarka - służy do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych metodą strugania wyrównawczego
  3. Frezarka dolnowrzecionowa - służy do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych metodą frezowania. Frezarką w łatwy sposób można wykonać żądane profile, czopy i elementy stolarki meblowej oraz budowlanej
  4. Pilarka tarczowa formatowa - służy do wzdłużnego i poprzecznego przecinania drewna litego, formatowania płyt drewnopochodnych
  5. Wiertarko-frezarka pozioma - służy do poziomego wiercenia otworów w drewnie
  6. Piła taśmowa - służy do cięcia drewna po łuku
  7. Komputer do strojenia – służy precyzyjnej regulacji brzmienia, nadania nowo wytworzonemu głosowi organowemu (lub piszczałce) właściwej, pożądanej barwy
  8. Sprzęt komputerowy - do obsługi programu komputerowego do projektowania, który wymaga wysokich parametrów użytkowych i prezentacji jego wyników.

Ponadto zakupiono program komputerowy Autodesk Inventor służący do projektowania instrumentów i/lub ich elementów z możliwością trójwymiarowej prezentacji efektu końcowego projektu, a także skonstruowano stronę internetową, którą Państwo właśnie odwiedzacie.

Mamy nadzieję, że rozbudowa i modernizacja parku maszynowego realnie zwiększy możliwości konkurowania Zakładu na rynku krajowym i europejskim, a nasi Partnerzy będą zadowoleni z realizacji zleceń.Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego