NewsNews

Właściciel "Ars Organum" uhonorowany nagrodą kulturalną

2011-05-28 20:24

W dniu 27 maja 2011 r. Adam Olejnik odebrał z rąk Burmistrza Sulechowa, Romana Rakowskiego, nagrodę kulturalną za promowanie gminy Sulechów poprzez działalność w dziedzinie organmistrzostwa

 

Wręczenie nagrody odbyło się w zborze kalwińskim w obecności Starosty Zielonogórskiego, Ireneusza Plechana oraz Przewodniczącego sulechowskiej Rady Miejskiej, Tadeusza Pająka. 

Nagroda ta jest dla nas niezwykle miłym zaskoczeniem oraz bardzo ważnym wyróżnieniem, świadczącym o tym, że nasza działalność jest nie tylko dostrzegana, ale też doceniana. Fałszywą skromnością byłoby ukrywać, iż jesteśmy z niej niezmiernie dumni.

Pełni wdzięczności za tak wysokie uznanie oraz dostrzeżenie w naszej pracy potencjału kulturotwórczego, pragniemy w tym miejscu zauważyć, że wszelką inspirację do działania czerpiemy z kontaktów z drugim człowiekiem. Nie sposób zatem, w tak miłym momencie, nie podziękować włodarzom Sulechowa, panu Romanowi Rakowskiemu oraz panu Ignacemu Odważnemu, za zawsze otwartą postawę na nasze pomysły, panu Tomaszowi Furtakowi, Dyrektorowi Sulechowskiego Domu Kultury, za merytoryczne i organizacyjne wsparcie, Ks. Proboszczowi Olgierdowi Banasiowi ...za to, że jest, panu Józefowi Kryci, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kijach, za zaufanie, a także wszystkim tym, których cenne uwagi, pytania, a nawet konstruktywna krytyka, motywują nas do dalszej pracy.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

 

Adam Olejnik ze wspópracownikamiLubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego