NewsNews

W Gubinie o Lubuskim Szlaku Organowym

2012-06-04 21:06

Międzynarodowa konferencja pt. "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim" stała się okazją do zaprezentowania przez Ars Organum Lubuskiego Szlaku Organowego

1

2

3

 

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2012 r. w Gubinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej związanej z ochroną wspólnego dziedzictwa kulturowego w oparciu o zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Program imprezy dostępny jest tutaj.

 

Jednym z prelegentów konferencji był Adam Olejnik, właściciel "Ars Organum", który wygłosił referat pt. "Lubuski Szlak Organowy. Potencjał i perspektywy wykorzystania zabytkowego instrumentarium organowego dla rozwoju turystyki kulturowej".

 

Podczas swojego wystąpienia próbował on udowodnić, że bogactwo dziedzictwa kulturowego, jakie w zakresie budownictwa organowego przetrwało do czasów współczesnych na terenie lubusko-brandenbursko-saksońskiego pogranicza, przestaje być jedynie niewykorzystanym elementem kultury religijnej naszych przodków, a staje źródłem inspiracji oraz powszechnej potrzeby obcowania z zabytkami przedstawiającymi wysokie walory historyczne i kulturowe.

 

Wraz z dyplomowanym organmistrzem z Głogusza słuchacze konferencji powędrowali po mapie tworzonego obecnie w siedzibie „Ars Organum” jedynego w kraju Lubuskiego Szlaku Organowego. Szlak ten, wykorzystując zasoby dziedzictwa kulturowego wspólnego narodowi polskiemu oraz niemieckiemu, wykracza poza granice województwa i łączy siecią tematycznych powiązań instrumentarium organowe pogranicza polsko-niemieckiego.

 

Organizatorami konferencji był: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, Gmina Gubin o statusie miejskim, Fundacja Fara Gubińska, Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Zielonogórski, Polski i Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

 

Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego