NewsNews

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w siedzibie "Ars Organum"

2011-04-19 20:41

Zakład Organmistrzowski gościł uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kijach.

1

2

3

4

5

6

7

Okazją do spotkania była zorganizowana przez "Ars Organum" impreza kulturalno-edukacyjna, której termin - nieprzypadkowo - ustalony został na dzień 18 kwietnia.  W tym czasie bowiem na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

 

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie jego uczestnikom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubuskiej w zakresie budownictwa organowego. Impreza miała charakter otwarty. Skierowana była do wszystkich miłośników muzyki organowej oraz osób zainteresowanych budową organów. Jednak szczególne zaproszenie skierowane zostało do uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Kijach. Wybór tej grupy uczestników podyktowany był przede wszystkim edukacyjnym charakterem imprezy oraz bliską odległością placówki od Zakładu Organmistrzowskiego.

 

Impreza rozpoczęła się wymarszem uczniów spod szkoły w kierunku siedziby Zakładu. Na trasie Kije-Głogusz utworzona została przez pracowników "Ars Organum" dydaktyczna ścieżka organologiczna. Jej głównym elementem były tablice informacyjne prezentujące ciekawe wiadomości o cennym zabytkowym instrumentarium organowym na terenie województwa lubuskiego oraz o budowniczych organów.

 

Godzinny marsz zakończył się w siedzibie firmy. Tu uczniowie mieli okazję zwiedzić Zakład, zapoznać się z procesem restauracji wybranych elementów zabytkowych organów, przyjrzeć się procesowi budowy metalowej piszczałki oraz spróbować swych sił przy stole intonatorskim.

 

Trud zapamiętania przez dzieci jak największej ilości informacji, szczególnie zaś skomplikowanej i nierzadko obco brzmiącej terminologii, został na koniec nagrodzony. Po konkursie-zabawie polegającej na rozwiązywaniu organowych krzyżówek, quizów i układanek, dzieci obdarowane zostały słodyczami a zwycięzcy konkursów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali książkowe nagrody.

 

Patronat honorowy nad imprezą objęli pani Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz pan Roman Rakowski - Burmistrz Sulechowa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Nie zabrakło również dobrego ducha i przyjaciela Zakładu, Ks. Proboszcza Olgierda Banasia. Z wizytą przybył także (a jakże!) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kijach, pan Józef Krycia.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia poniedziałkowej imprezy pragniemy serdecznie podziękować. Szczególnie panu dyrektorowi Józefowi Kryci, który zaufał nam i powierzył uczniów swej szkoły, pani Halinie Butkiewicz - "konsultantowi" z ramienia szkoły w sprawach programu imprezy, oraz paniom Izabeli Borkowskiej-Gębce i Agnieszce Milewskiej-Kłos.

 

Szczegółowy program imprezy dostępny jest tutaj.

 Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego