NewsNews

Kontrakt organowy i... Ave Maria

2011-09-13 18:01

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie postarali się o to, by tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa lubuskiego odbyła się m.in. pod znakiem organów piszczałkowych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

I to jakich organów! Najstarszych na Ziemi Lubuskiej. Znajdują się one w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy koło Zielonej Góry. W dniu 9 września br. odbyła się tam sesja, którą chcieliśmy zwrócić uwagę na cenny zabytek oraz jego niepodważalne walory historyczne i kulturowe.

 

Powstałe w 1795 roku organy, będące przykładem późnobarokowego budownictwa organowego, wydały się wdzięcznym materiałem do zaprezentowania szerokiej publiczności. W celu jej "oswojenia" z tematem zadbaliśmy, by opis instrumentu z odpowiednim wyprzedzeniem dostępny był w sieci. Na stronie internetowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków można się zapoznać z charakterystyką świdnickich organów. Przedstawione tam przez nas szczegóły dotyczące ich budowy zaspokoją zapewne ciekawość wszystkich zainteresowanych.

 

Licząc na ich liczny udział w piątkowej sesji, wspólnie z Gminą Świdnica oraz przy udziale członka Polskiego Chóru Kameralnego "Cantus Polonicus", przygotowaliśmy program, w którym znalazła się m.in. prelekcja ks. Andrzeja Pomietło, proboszcza parafii św. Marcina Biskupa w Świdnicy nt. historii kościoła, w którym znajdują się najstarsze organy. Następnie Adam Olejnik, we właściwym sobie stylu - bo nietypowo, przez pryzmat zacytowanego za Ludwigiem Burgemeistrem z "Der Orgelbau in Schlesien"  kontraktu organowego - przybliżył zebranym zarówno budowę, jak i historię powstania króla instrumentów, który od dwustu szesnastu lat towarzyszy mieszkańcom Świdnicy w niedzielnej liturgii. Na koniec Sebastian Tomczyk, współpracownik "Ars Organum", zapoznał słuchaczy z koncepcją utworzenia w województwie lubuskim jedynego w kraju turystyczno-kulturowego szlaku organowego pn. "Śladami Wielkich Budowniczych Organów"

 

Nie koncertem organowym, lecz koncertem arii starowłoskich w wykonaniu Bogumiły Tarasiewicz (mezzosopran) i Bartłomieja Stankowiaka (pozytyw) zakończyły się piątkowe Europejskie Dni Dziedzictwa w Świdnicy. Czarowny głos solistki i anielskie dźwięki Ave Maria Cacciniego przeniosły słuchaczy do świata muzyki, harmonii i piękna. Żal tylko, że do akompaniamentu nie można było wykorzystać organów Meinerta, których zły stan techniczny nie pozwala  na użytkowanie w celach koncertowych. Pozostaje mieć nadzieję na ziszczenie się w niedalekiej przyszłości marzeń "Ars Organum" o przywróceniu organom ich dawnej świetności.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wraz z nami zechcieli uczestniczyć w święcie organowego dziedzictwa kulturowego. Za życzliwość i wsparcie naszych działań oraz współudział w organizacji przedsięwzięcia podziękowania składamy Ks. Andrzejowi Pomietło, Proboszczowi świdnickiej parafii, a także gospodarzowi Gminy Świdnica, Wójtowi Adamowi Jaskulskiemu.

 

Wśród obecnych nie zabrakło pani Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na obecność Ks. Proboszcza Olgierda Banasia, pana Bogdana Bakalarza, Burmistrza Lubska oraz Proboszcza lubskiego Kościoła Mariackiego, Ks. Mariana Bumbula, Wójtów gmin Trzebiechów i Zielona Góra, pana Stanisława Drobka i Mariusza Zalewskiego, Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, pana Tomasza Furtaka, pani Beaty Musiałowskiej, sekretarza Zielonogórskiego Oddziału PTTK, panów Henryka Dzięgiela oraz Jarosława Skorulskiego ze Stowarzyszenia "Nasze Zatonie", Ks. Proboszcza Andrzeja Palewskiego z parafii w Koźli, Ks. Proboszcza Marcina Fliegera z parafii w Ługach, Ks. Proboszcza Jerzego Piaseckiego z parafii w Wilkanowie, organologa Wolfganga J. Brylli z Zielonej Góry, oraz wszystkich tych, których nie potrafimy wymienić z nazwiska, a których obecność była dla nas zaszczytem.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w lokalnych mediach - zapraszamy do lektury:

 

Gazeta Lubuska, To najstarsze organy piszczałkowe na ziemi lubuskiej

 

RTV Lubuska, Wielki głos w Świdnicy

 

Aspekty, Zwróćmy uwagę na organyLubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego