NewsNews

Europejskie Dni Dziedzictwa

2011-08-29 23:55

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 9 września 2011 r. w Świdnicy zorganizowana została sesja połączona z koncertem wokalno-instrumentalnym poświęcona organom Samuela Gottloba Meinerta z 1795 r.

 

Organizatorzy imprezy, Zakład Organmistrzowski "Ars Organum" oraz Gmina Świdnica, pragną przybliżyć wszystkim zainteresowanym ciekawą historię powstania świdnickich organów oraz ich budowę. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie szerokiej publiczności obcowania z zabytkiem przedstawiającym wysokie walory historyczne i kulturowe, szczególnie w zakresie sztuki organmistrzowskiej.

 

Impreza w Świdnicy wpisuje się w tegoroczną tematykę Europejskich Dni Dziedzictwa. Dwieście szesnaście lat, jakie minęło od czasu oddania organów Samuela Gottloba Meinerta do użytku, to kamień milowy w dziedzinie budownictwa organowego.

 

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Świdnicy, poświęcone najstarszym organom na terenie Ziemi Lubuskiej, są doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu kręgu odbiorców powstałej w siedzibie "Ars Organum" koncepcji utworzenia na terenie województwa lubuskiego jedynego w kraju turystyczno-kulturowego Szlaku Organowego pn. "Śladami Wielkich Budowniczych Organów".


Program Europejskich Dni Dziedzictwa 2011

Program koncertu arii starowłoskich

 Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego