NewsNews

Demontaż organów Sauera w Podlegórzu

2010-07-07 23:41

Uzyskanie pozwolenia na prace przy zabytku - rozpoczęcie prac demontażowych

Demontaż stołu gry

Demontaż traktury

Transport stołu gry do Zakładu

1 lipca 2010 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek gospodarza obiektu - Parafii Rzymskokatolickiej w Smolnie Wielkim, wydał decyzję uprawomacniającą Zakład Organmistrzowski Ars Organum do prac konserwatorsko-restauratorskich przy organach Wilhelma Sauera w Podlegórzu.

 

Natychmiast rozpoczęto prace demontażowe. Całkowicie zdemontowano stół gry oraz trakturę grającą i rejestrową. Do warsztatu przewieziono także piszczałki drweniane i metalowe poszczególnych głosów.

 

Szczególny problem stanowiła lokalizacja instrumentu w kościele podlegórskim. Drugi poziom chóru oraz utrudniony dostęp ze względu na przebiegającą przez schody klamrę spinającą mury kościoła uniemożliwiły zniesienie poszczególnych elementów organów przy wykorzystaniu tego dojścia. Konieczne okazało się więc spuszczenie na linach większych części instrumentu.

 

 

 Lubuski Reginalny Program Operacyjny Niniejsza strona powstała w wyniku realizacji projektu Być liderem - budowa przewagi konkurencyjnej Zakładu Organmistrzowskiego "Ars Organum" poprzez modernizację i rozbudowę parku maszynowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Lubuski Szlak Organowy - inauguracja

października 2012 r.

Zapraszamy na inaugurację nowego szlaku turystyczno-kulturowego